1. Yarı otomatik tabancalarda “fişek yatağı” hangi parça ile bitişiktir?

 
 
 
 
 

2. Yarı otomatik ve tam otomatik tabancalarda “tırnak ve çıkarıcı” hangi gruba girer?

 
 
 
 
 

3. Fişeklerin çaplarının belirlenmesinde kullanılan “9 x 19” ifadesindeki “19 mm.” neyi ifade eder?

 
 
 
 
 

4. Tek hareketli (Single-action) tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 
 

5. Atış anında “gez ve arpacık ile hedef”in görüntüsü nasıl olmalıdır?

 
 
 
 
 

6. Silah kurulu vaziyette değilken horozu hem kurup hem de düşürme özelliğine sahip silahlara …………… silahlar denir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşluğa uygun ifadedir?

 
 
 
 
 

7. Ateşli silahlarda namlu içerisindeki çıkıntılara ne ad verilir?

 
 
 
 
 

8. Ateşleme sonrasında çekideğe yön ve istikamet veren parçaya ne denir?

 
 
 
 
 

9. Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçişi sırasında tırmandığı meyilli parçaya ne ad verilir?

 
 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı elemanlarındandır?

 
 
 
 
 

11. MP5 makineli tabancada aşağıdaki hangi çap ve uzunluktaki fişekler kullanılır?

 
 
 
 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi sürgü takımının parçalarındandır?

 
 
 
 
 

13. Kovan dip tablasına takılarak atıştan sonra kovanın sürgü ile beraber geri gelerek çıkarıcı ile birlikte kovanın dışarı atılmasını sağlayan parçaya ne denir?

 
 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi nişan hattında bulunmaz?

 
 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel teşkil edebilecek nedenlerden değildir?

 
 
 
 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken kurallardandır?

 
 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi silahların özelliklerindendir?

 
 
 
 
 

18. Ateşli silahlarda atış sırasını bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere ne ad verilir?

 
 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?

 
 
 
 
 

20. Delici, kesici ve ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?

 
 
 
 
 

21. Göz, gezin üst kenar orta noktası ve arpacığın silme üst tepesinden hedefe uzanan hatta ……………… denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?

 
 
 
 
 

22. Ateşli silahlarda canlı ve cansız hedefler üzerinde tahrip yapmak maksadı ile kullanılan çekirdek, barut, kapsül ve kovandan oluşan parçaların tümüne …………….. denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?

 
 
 
 
 

23. I Kapak takımını çıkar (sürgü)
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Fişek yatağı kontrolü

Yukarıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 
 

24. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden değildir?

 
 
 
 
 

25. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere………………. atış için sıra bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere …………….. denir. Boş bırakılan yerlere aşağıdaki hangi seçenekte yazılı olan ifadeler gelmelidir?